Edukacije za poljoprivrednike radi ostvarivanja novčanih potpora

Sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražila plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe do kraja ove godine.

Edukacija poljoprivrednika održati će se i u Gradu Čakovcu, za što je Grad Čakovec osigurao prostor, a edukacije će provoditi Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (bivša Savjetodavna služba) i druge ovlaštene institucije.

Pozivamo naše poljoprivredne proizvođače da prema svom Agronet zahtjevu za 2023. godinu odaberu u tablici u prilogu temu i naziv edukacije, jer će  predavanja biti podjeljena u 4 skupine – ovisno o traženoj potpori za određenu intervenciju.

Na mrežnoj stranici Grada Čakovca pratite objave održavanja predavanja.

Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju

Tablica_popis-tema-i-naziv-edukacije-prema-vrstama-intervencije