Grad Čakovec postao je prvi grad u Republici Hrvatskoj, koji putem svoje bežične mreže nudi uslugu eduroam i na taj način izlazi u susret studentima, učenicima i široj akademskoj zajednici omogućujući im pristup internetu u samom centru Čakovca.

Na inicijativu Međimurskog veleučilišta koje je i samo davatelj eduroam usluge, Sveučilišni računski centar (Srce) pružio je gradu Čakovcu potrebnu tehničku potporu.

Grad uslugu nudi na 8 lokacija na svom području. Sve su lokacije prikazane na karti pristupnih točaka.

Grad Čakovec ovime se svrstao uz bok europskih gradova koji su, u suradnji sa svojim akademskim i obrazovnim zajednicama već uspostavili istu uslugu, a hrvatska eduroam zajednica dobila je vrijednog partnera.

Usluga eduroam je globalna usluga roaminga zamišljena pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža i ostvarena kroz međunarodni projekt GÉANT (http://www.eduroam.org/). Usmjerena je na omogućavanje bežičnog, ali i tzv. wired pristupa mreži, a namijenjena korisnicima iz akademske i obrazovne zajednice omogućava siguran, jednostavan i za krajnjeg korisnika besplatan pristup Internetu s prijenosnika ili pametnog telefona širom Hrvatske i svijeta uporabom jedinstvenog elektroničkog identiteta. Hrvatska je od samoga početka zahvaljujući sustavu AAI@EduHr aktivna u izgradnji i pružanju usluge eduroam pri čemu je Srce prepoznato i u međunarodnim okvirima prihvaćeno kao nacionalni operater i koordinator usluge eduroam.

Usluga eduroam dostupna je danas u preko 60 zemalja u svijetu. Samo u Europi usluga je dostupna na preko 8500 lokacija u 44 zemlje. U Hrvatskoj je eduroam usluga trenutno dostupna na 115 lokacija u 22 grada i mjesta. Srce, u ulozi nacionalnog operatera usluge eduroam, nastoji različitim aktivnostima osigurati da informacije o načinu rada, pouzdanosti, sigurnosti i jednostavnosti usluge budu široko dostupne kako davateljima usluge i tako i krajnjim korisnicima. Kako bi se olakšalo početno podešavanje korisničkog uređaja (računalo, prijenosnik, pametni telefon) za sigurno korištenje usluge eduroam, Srce je izradilo poseban alat – eduroam installer – koji omogućuje krajnjim korisnicima jednostavno i pouzdano konfiguriranje njihovih uređaja. Alat je dostupan na internetskim stranicama na adresi http://installer.eduroam.hr.

Više usluzi eduroam saznajte na službenim web stranicama, a više o Sveučilišnom računskom centru na web stranicama Srca.