Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji za 2019.

1389

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18 i Okružnici o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, KLASA: 400-02/19-01/27 i UR.BROJ: 513-05-03-20-4 od 9. siječnja 2020., sastavljen je Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Čakovec u likvidacji za razdoblje siječanj – prosinac 2019.

  • Financijski izvještaj  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine Preuzimanje
  • Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine Preuzimanje