Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji za 2020.

1257

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, sastavljen je Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine

  • Financijski izvještaj  za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Preuzimanje
  • Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine Preuzimanje