Grad Čakovec je 2013. godine proveo Projekt uvođenja slobodnog pristupa Internetu u užem središtu grada.
Uvedeno je 7 pristupnih točaka koje građanima i turistima omogućavaju slobodan pristup Internetu, od kojih je jedna točka sufinancirana od strane Ministarstva turizma Republike Hrvatske.
Pristupne točke postavljene su na način da pružaju najbolji mogući prijenos signala i podataka u užem središtu Grada Čakovca.

Kartu sa WiFi lokacijama pogledajte OVDJE