Godišnji financijski izvještaji 2019.

4434

Godišnji financijski izvještaji Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 ,112/18 126/19) i Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.  godine, KLASA:400-02/19-01/27 i UR.BROJ: 513-05-03-20-4 od 9. siječnja 2020., sastavljen je Financijski izvještaj Grada Čakovca za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine koji se sastoji od:

  1. Financijskih izvještaja Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.  Izvještaj (.XLS)
  2. Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. Bilješke (.DOCX)