Grad Čakovec najbolji u zemlji u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

870

Prema Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje je povjerenica za informiranje dostavila Hrvatskom Saboru, a u kojem se analizira njegova provedba u jedinicama lokalne samouprave u protekloj godini, Grad Čakovec je od promatranih županija, gradova i općina jedini u Hrvatskoj u potpunosti ispunio obvezu javnosti rada.

Riječ je o mogućnosti građana da prisustvuju sjednicama Gradskog vijeća te da informacije o radu Gradske uprave budu dostupne na internetskim stranicama. Kako stoji u Izvješću, usprkos zakonskoj obvezi, uočena je niska razina proaktivne objave informacija potrebnih za osiguravanje javnosti rada. 35 posto tijela javne vlasti objavljuje dnevne redove zasjedanja ili sjednica te vrijeme njihova održavanja, a samo 18 posto omogućuje neposredni uvid u rad tijela.

Ovo je još jedno u nizu istraživanja koja pokazuju visoku razinu transparentnosti rada čakovečke Gradske uprave.

Analitička izvješća dostupna su na stranicama Povjerenika za informiranje, rubrici Dokumenti i publikacije – studije (http://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/).

1_Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2017