GONG i Udruga gradova proveli su treći put zaredom istraživanje transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj – njih 576. Istraživanje je provedeno u razdoblju od kraja lipnja do početka listopada 2014.,  a rezultati se temelje na  pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu gradova, općina i županija

Ciljevi istraživanja bili su utvrditi aktualnu razinu transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, usporediti nalaze u odnosu na prethodna istraživanja i detektirati trendove te konačno, potaknuti višu razinu transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Istraživane dimenzije bile su:

  1. Javnost rada predstavničkog tijela,
  2. Javnost rada izvršne vlasti,
  3. Pravo na pristup informacijama,
  4. Suradnja sa zajednicom te
  5. Mjesna samouprava.

U pogledu pokazatelja koji čine pojedine dimenzije, dio ih je izmijenjen uslijed promjene zakonskog okvira (Zakon o javnoj nabavi, Zakon o pravu na pristup informacijama), a dio „postrožen“ zbog očekivane internalizacije načela otvorenosti i odgovornosti spram javnosti, zbog ključnih problema u javnom upravljanju utvrđenih drugim istraživanjima te nužnosti podizanja standarda transparentnosti s obzirom na razinu nepovjerenja u sve grane i razine vlasti.

Odaziv ovogodišnjem istraživanju bio je značajno slabiji u slučaju općina – ove godine na anketni je upitnik odgovorilo samo 60% općina (njih 257).

Gradovi i županije su na zadovoljavajućoj razini sudjelovali u istraživanju – 94% gradova (njih 120) i sve županije ispunile su anketni upitnik.

U odnosu na istraživanjem postavljene kategorije transparentnosti,unatoč procesima demokratizacije i integracije u EU74% jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj još je uvijek netransparentno. Naime,28% jedinca lokalne i regionalne samouprave nalazi se u kategoriji „izrazito netransparentnih“, a daljnjih 46% u kategoriji „netransparentnih“. Među „transparentnima“ je 21% jedinica, a „izrazito transparentnih“ je svega njih 5%.  Za ovako loš rezultat najodgovornije su općine, budući da ih čak 88% spada među netransparentne.  Za razliku od općina, 2/3 gradova te čak 80% županija svrstavamo u kategoriju transparentnih, iako s velikim prostorom za napredak.

Kako bi objavili rezultate istraživanja LOTUS 2014 i dodijelili priznanja najtransparentnijim gradovima, općinama i županijama, GONG i Udruga gradova RH predstavljanje rezultata istraživanja i dodjela nagrada LOTUS 2014 organizirala si u petak 14. studenog 2014. u Hotelu Ivan u Šibeniku (Solaris).

 

Grad Čakovec osvojio je visoko 7 mjesto (od 128 gradova RH, odnosno od 377 anketiranih JLS) u istraživanju transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne i regionalne vlasti u RH – LOTUS 2014.

Kao pokazatelje visoke pozicije Grada Čakovca potrebno je navesti da je Grad Prelog na 127 mjestu, Grad Mursko Središće na 84 mjestu, a iza nas su Varaždin i Koprivnica.

Od 19 županija, Međimurska županija je na 13. mjestu.

Rezultate istraživanja predstavili su Nives Miošić, Duje Prkut i Dražen Hoffmann iz Istraživačkog centra GONG-a, a nagrade je dodijelio Željko Turk, predsjednik Udruge gradova i Nives Miošić, voditeljica Istraživačkog centra GONG-a.