Europsko udruženje za lokalnu demokraciju ALDA i njezin lokalni partner RaveCon iz Zagreba provode projekt Europska oznaka izvrsnosti upravljanja (The European Label of Governance Excellence, ELoGE) u Hrvatskoj. Sa željom da procijeni usklađenost svoga rada sa standardima dobrog demokratskog upravljanja kako ih određuje Vijeće Europe u projekt se uključio i Grad Čakovec.

Projekt je osmišljen da podrži poboljšanje učinka i pružanja visokokvalitetnih usluga u sustavu lokalne samouprave, a uz Čakovec svoje su sudjelovanje potvrdili i gradovi: Baška, Cres, Dubrovnik, Hvar, Labin, Oroslavje, Plitvička Jezera, Rab, Rijeka, Samobor, Sisak, Supetar, Sveta Nedjelja, Šibenik, Umag, Varaždin, Varaždinske Toplice.

Provedba se temelji na evaluaciji rada koja obuhvaća odgovaranje na 100 pitanja podijeljenih u 12 načela: Pošteno provođenje izbora, zastupanje i sudjelovanje, Reaktivnost, Učinkovitost i djelotvornost, Otvorenost i transparentnost, Vladavina prava, Etičko ponašanje, Kompetencije i kapacitet, Inovacije i otvorenost za promjene, Održivost i dugoročna orijentacija, Dobro financijsko upravljanje, Ljudska prava, kulturna raznolikost i socijalna kohezija te Odgovornost. U projekt će biti uključeni i građani, zaposlenici gradske uprave te članovi Gradskog vijeća Grada Čakovca koji će ispuniti anketu Vijeća Europe sa pitanjima iz svih 12 načela.

Evaluatori će u konačnici provjeriti sve ispunjene upitnike i ankete, adekvatno ih valorizirati te, kao vrhunac provedbe projekta, odlučiti o dodjeli ELoGE priznanja.

Ciljevi projekta Europska oznaka izvrsnosti upravljanja su: omogućiti JLS-ovima obuku o dobrim standardima i metodama lokalne  (samo)uprave, podići svijest među kandidatima o 12 načela dobrog upravljanja, podići svijest među kandidatima o ulozi Centra za ekspertizu reforme lokalne samouprave Vijeća Europe, informirati građane o postojanju alata za mjerenje učinka njihovih  lokalnih vlasti, osvijestiti hrvatske građane o tome što znači dobro upravljanje, olakšati sudjelovanje građana u svim procesima donošenja odluka općenito te uključiti organizacije civilnog društva u provedbu načela dobrog upravljanja.