Mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. U većini europskih zemalja, odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama jer su one najbliže mladoj populaciji.

Gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje sami provode.

Nacionalne agencije za program Erasmus+ i njihovi partneri odlučili su stoga započeti dugoročnu suradnju s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika u tom području, a u skladu s pravnim osnovama Erasmus+ programa.

Projekt strateškog partnerstva naziva „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije. Projekt okuplja 26 nacionalnih agencija, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Europski forum mladih, Europsku agenciju za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA i tri mreže zadužene za područje rada s mladima i lokalnu suradnju: POYWE – Professional Open Youth Work Europe, InterCity Youth network i DYPALL.

Projekt se temelji na nizu preporuka Vijeća ministara kao rezultat europske suradnje u području mladih te kao takav podržava provedbu istih. Belgijska nacionalna agencija JINT odgovorna je za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini.

Potpisivanjem Ugovora s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije u provedbu ovog projekta uključio se i Grad Čakovec.

Ciljevi projekta:

  • podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima
  • osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini
  • razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima
  • doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

Dvije su dimenzije provedbe projekta – europska i nacionalna.

Najveći doprinos projekta na europskoj razini je izrada Europske povelje o lokalnom radu s mladima koja treba predstavljati referentni oblik za svakodnevni rad s mladima te biti poveznica između politike i prakse rada s mladima.

Osim što daje svoj doprinos aktivnostima projekta na europskoj razini, Agencija za mobilnost i programe EU koordinira nacionalne aktivnosti i sastanke nacionalne radne skupine koju čine stručnjaci u području rada s mladima. Nacionalne aktivnosti za cilj imaju podržati jedinice lokalne i regionalne samouprave pri unaprjeđenju sustava podrške rada s mladima na lokalnoj razini i to kroz organizaciju osposobljavanja, mentoriranje te razne aktivnosti umrežavanja i uspostavljanja partnerstava na međunarodnoj razini.

Provedba projekta na lokalnoj razini podrazumijeva donošenje i izvršenje individualnog plana stvaranja poticajnog okruženja za rad s mladima.