U srijedu je, sa samo jednom točkom dnevnog reda održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca. Iako je sazvana po hitnom postupku u jednom danu, ovoj hitnoj sjednici odazvalo se 19 od 21 vijećnika. Razlog žurnosti bilo je davanje Suglasnosti Međimurskim vodama za prijavu na natječaj „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.

Naime, krajnji rok za prijavu je 12. listopada 2018. godine za dobivanje bespovratnih sredstava, a ukoliko prijava bude uspješna, izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni Brezje u Mihovljanu bit će u potpunosti financirana europskim i državnim novcem. Kako je pojasnio gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač, početkom godine Grad Čakovec dobio je 4 i pol milijuna bespovratnih sredstava za komunalno uređenje zone Brezje u Mihovljanu. Ovim projektom potpuno će se komunalno opremiti i urediti ovaj dio naselja u kojem će se nalaziti 107 novih gradilišta. Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže nije obuhvaćena tim projektom, odnosno obveza je Međimurskih voda. Ovoj našoj komunalnoj tvrtki otvorila se mogućnost da tu investiciju u potpunosti financira vanjskim sredstvima preko Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. Kako je redovna sjednica Gradskog vijeća planirana za idući četvrtak, a krajnji rok za prijavu ovaj petak, jedini način da se suglasnost da na vrijeme bila je sazivanje hitne sjednice. Riječ je o investiciji od 3 milijuna i 200 tisuća kuna te bi bilo šteta da ona padne na teret Međimurskih voda, kad postoji mogućnost 100 postotnog financiranja iz europskih i nacionalnih izvora, rekao je Kovač.

Suglasnost je nakon kraće rasprave dana jednoglasno.