Objava – jednostavna nabava usluga
Predmet nabave:  ID GUP-A GRADA ČAKOVCA
Evidencijski broj nabave: I-22-05-2
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 190.000,00 KN (bez PDV-a)
Rok za dostavu ponuda: 04.srpnja 2022.godine do 09:00 h
Ponude dostaviti na: jednostavna.nabava@cakovec.hr

Dokumenti za preuzimanje:

Dokumenti za preuzimanje: DOKUMENTACIJA (.zip)

SVI DOKUMENTI:

Preuzimanje (DOCX, 56KB)


Preuzimanje (DOCX, 53KB)


Preuzimanje (XLSX, 9KB)

Obavijest Naručitalja:

Preuzimanje (DOCX, 24KB)

Odgovor na upit:

Preuzimanje (DOCX, 26KB)