Multimedijalna dvorana Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje bila je u četvrtak 8. rujna 2022. godine mjesto održavanja 2. radionice iz procesa izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec.

Pozvani su članovi Partnerskog vijeća i dionici iz partnerskih općina i značajnih ustanova, a odazvalo se 36 sudionika. Radionicu su još jednom vodili stručnjaci BDC d.o.o. iz Zagreba Zrinka Breglec i Karlo Jurak.

Tema je bila definiranje konkretnih ciljeva, mjera i aktivnosti sukladno SWOT analizi provedenoj na prvoj radionici. Iako su sudionici detektirali različite potrebe i moguće projekte u svim područjima razvoja, u slijedećim mjesecima definirat će se i iskristalizirati oni projekti koji se nalaze unutar okvira ITU mehanizma financiranja.

Naglasak je pritom na brownfield investicije, kulturnu baštinu, prirodnu baštinu, turizam, javni prijevoz, bicikle, ITS, digitalizaciju javne uprave, inkubatore, energetsku učinkovitost, zelenu infrastrukturu, vrtiće, odnosno socijalnu infrastrukturu.