Izgradnja prometnica zone „Brezje“ u naselju Mihovljan – UK1 do UK5

Projekt: Izgradnja prometnica zone „Brezje“ u naselju Mihovljan – UK1 do UK5

Kratki opis projekta (operacije):

Projektom su obuhvaćeni radovi na izgradnji prometnica, izvođenje oborinske odvodnje i nadzor nad izvođenjem radova.

Radove na izgradnji prometnica čine: pripremni radovi, zemljani radovi, betonski radovi, montažni radovi, kolnička konstrukcija i prometna signalizacija.

Izvođenje oborinske odvodnje  čine: pripremni radovi, zemljani radovi, radovi na zaštiti rova, kanalizacijski radovi i izljevna građevina.

Projektom je planirano vršenje  nadzora nad izvođenjem radova.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta: Održivi razvoj ruralnih područja

Provedbom projekta stvorit će se pretpostavke za pokretanje gospodarskih aktivnosti – detaljnim planom uređenja zona je planirana kao zona mješovite namjene – stambene i/ili poslovne namjene. U zoni je predviđeno odvijanje gospodarskih aktivnosti koje ne ometaju stanovanje. Projekt će doprinijeti povećanju gospodarske aktivnosti i povećanju broja zaposlenih.

Izgradnjom prometnica omogućit će se stanovništvu izgradnja obiteljskih kuća, što doprinosi zadržavanju/privlačenju stanovništva na područje naselja čime se spriječava depopulacija ruralne sredine, što doprinosi održivosti razvoja područja.

Mjerljivi indikatori: 1353,81 metara novoizgrađenih prometnica i izgrađena oborinska odvodnja.

Ukupna vrijednost projekta: 4.612.500,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 3.920.625,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: studeni 2018. – studeni 2020.