NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA REPUBLIKE U ČAKOVCU

INVESTITOR I RASPISIVAČ
GRAD ČAKOVEC,
Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec
OIB: 44427688822
tel: 040 314 920
fax: 040 311 724
e-adresa: gradonacelnica@cakovec.hr
Odgovorna osoba
Raspisivača: gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Udruženje arhitekata Međimurja
Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec
OIB:53620633344
Tel. 098814015
e-adresa: arhitekti.medjimurja@gmail.com
Odgovorna osoba Provoditelja: predsjednica Udruženja
Blanka Levačić, mag.ing.arch.

I Z L O Ž B A
NATJEČAJNIH RADOVA I RAZGOVOR
OCJENJIVAČKOG SUDA S NATJECATELJIMA

Otvorenje izložbe natječajnih radova i razgovor Ocjenjivačkog suda s natjecateljima održati će se u Čakovcu 16. siječnja 2023. godine (ponedjeljak) u 18 sati u prostorima Muzeja Međimurja Čakovec (multimedijalna dvorana), Trg Republike 5.

Izložba će biti otvorena od 16. do 22. siječnja 2023. godine, radnim danom od 8-16 sati, subotom i nedjeljom 10-14 sati.

Tajnica Natječaja
Jadranka Grgan-Makovec dia