Izmjene plana nabave za 2017.

2832

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 120/16), članka 49. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09, 2/13, 3/13 i 1/14) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svojem 3. stručnom kolegiju, održanom dana 13. prosinca 2017. donio Izmjene plana nabave za 2017.

Preuzimanje (PDF, Unknown)