Predmet nabave – Izrada projektne dokumentacije za aneks sportske dvorane OŠ Kuršanec

Evidencijski broj nabave: I-21-08-45

Procijenjena vrijednost nabave – 170.000,00 kn (bez PDV – a)

Rok za dostavu ponuda – 22. listopad 2021. do 9:00

Ponude dostaviti na: jednostavna.nabava@cakovec.hr

DOKUMENTACIJA_O_NABAVI_SD_Kursanec

Preuzimanje (DOC, 21KB)

Preuzimanje (XLSX, 50KB)