Srednjoeuropska inicijativa (Central Europe Initiative) objavila je 27. ožujka 2020. godine, Izvanredni poziv za prijavu projekata CEI 2020 COVID-19 kojim dodjeljuje  ukupno 600.000 EUR za projekte iz područja zdravstva, obrazovanja i mikro, malog i srednjeg poduzetništva. Pozivom se financira podrška mikro, malim i srednjim poduzećima za digitalizaciju i dematerijalizaciju poslovanja.

Prijaviti se možete isključivo putem email adrese applications@cei.int do 9. travnja 2020. godine. U predmet email-a potrebno je upisati: EX. Call 2020 – Country – MED – EDU –MSMEs.

Prihvatljive aktivnosti, odnosno troškovi za područje intervencije 3 Podrška mikro, malim i srednjim poduzećima su: kupnja opreme za lakši pametni rad, uključujući hardver (računala, prijenosna računala, tablete, uređaje itd.) i softvera (internetski alati, platforme za pametni rad itd.), organiziranje mrežnih seminara (webinara) kako bi se olakšao prijenos znanja između  ekonomskih stručnjaka i operatora (od država članica EU CEI do članica CEI koji nisu članice EU), ugovaranje konzultantskih usluga radi pomoći oko inovacija, s posebnim naglaskom na digitalizaciju i dematerijalizaciju poduzeća.

Prijava mora sadržavati: Obrazac za prijavu u MS Word strogo poštujući predloženi format, PDF verziju Zahtjeva s potpisom i pečatom institucije podnositelja zahtjeva na posljednjoj stranici i Službeni dokaz o registraciji poslovnog subjekta. Sva pitanja u vezi s pozivom za dostavu projekata rješavat će se prije roka za podnošenje, isključivo u pisanom obliku putem email-a na applications@cei.int navodeći kao predmet EX.Call – – 2020.

Više informacija o Pozivu, kao i prijavni obrazac možete pronaći ovdje