Izvješća o javnoj raspravi, IV. ID UPU-a „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu, ID UPU-a „Ivanovec – zona male privrede“

1960

Izvješća o javnoj raspravi – IV. ID UPU-a „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu

Preuzimanje (PDF, Unknown)

 

Izvješća o javnoj raspravi – ID UPU-a „Ivanovec – zona male privrede“

Preuzimanje (PDF, Unknown)