Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17), održavanje javne rasprave o prijedlogu IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ROMSKOG NASELJA KURŠANEC objavljeno je u listu «MEĐIMURSKE NOVINE» od 31. kolovoza 2018. god., na web stranicama Grada Čakovca i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja započeo je 11. rujna 2018. god., 10 dana nakon objave javne rasprave, i trajao 10 dana, zaključno do 21. rujna 2018. god.

Javno izlaganje o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja održano je 18. rujna 2018. god. s početkom u 18,00 sati u prostorijama Društvenog doma u Kuršancu.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ROMSKOG NASELJA KURŠANEC