IZVJESCE_O_JAVNOJ_RASPRAVI_ID_UPU_SLEMENICE_POD_JALSOM