Na temelju odredbi čl. 8. stavak 6. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca br 5/16, 3/18), Povjerenstvo za dodjelu nekretnina udrugama objavljuje da je tijekom 2021. godine:

  1. Iz jednog prostora Strossmayerova 9, Čakovec, površine 15,05 m², izašla je jedna udruga – Udruga oboljelih od leukemije i limfoma. Grad Čakovec je preuzeo prostor dana 05.10.2021. Predmetni prostor je prazan.
  2. Udruge koje s Gradom Čakovcem imaju sklopljen ugovor o korištenju prostora, sukladno članku 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca br 5/16, 3/18) dostavile su izvješća o radu za 2021. godinu.

Povjerenstvo

Klasa: 372-09/22-01/6
Urbroj: 2109-2-01-01-22-01
Čakovec, 26.05.2022.