Sukladno članku 60. stavku 2 Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti dužna su Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu.

godisnje_izvjesce_pravo_na_pristup_za_2018