Sukladno članku 60. stavku 2 Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti dužna su Povjereniku dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu.

Godisnje_izvjesce_pravo_na_pristup_informacijama_2021

Izvješće (.PDF) Izvješće (.CSV)