Prema odredbama članka 10. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2014. godinu (“Službeni glasnik Grada Čakovca”, broj 7/2013), “ostali korisnici proračunskih sredstava” dužni su najmanje jednom godišnje dostaviti izvješće o sredstvima koja su utrošili u prethodnoj godini.
U slučaju neispunjenja navedene obveze korisnicima sredstava može se obustaviti isplata iz proračuna, o čemu odluku donosi Gradonačelnik.
Napominjemo da se pod “ostalim korisnicima” među ostalima podrazumijevaju različite udruge građana:

  • udruge proizašle iz Domovinskog rata,
  • udruge invalida,
  • humanitarne udruge,
  • kulturno-umjetničke udruge,
  • sportske udruge,
  • udruge tehničke kulture,
  • i ostale udruge građana.

Udruge građana koje su koristile sredstva iz proračuna Grada Čakovca u 2013. godini dostavljaju svoja izvješća poštom ili osobno na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Prilog: Obrazac Izvješće o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava Proračuna Grada Čakovca za 2013. godinu Preuzimanje