Na temelju odredbi čl. 8. stavak 6. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca br 5/16, 3/18), Povjerenstvo za dodjelu nekretnina udrugama objavljuje da su tijekom 2020. godine:

 1. Sukladno odredbi članka 11. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/16 i 3/18, dalje u tekstu: Odluka) sklopljeni/produženi ugovori o dodjeli na korištenje prostora sa:
  A) udrugom Antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije i Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH za prostor u Strossmayerovoj 9, površine 19,41 m2, dana 21.03.2020. do 21.03.2025.,
  B) Kulturno – umjetničkom udrugom „Veseli Međimurci“, Stjepana Radića 1, Čakovec, za prostor u sklopu stare škole Mihovljan, Prvomajska 117, Mihovljan, za prostor površine 43,30 m2 od dana 14.12. 2020. do 14.12.2025.,
  C) udrugom Matica umirovljenika Međimurske županije, Podružnica Mihovljan 1203, Matice hrvatske 1, za prostor stare škole Mihovljan, Prvomajska 117, Mihovljan, za prostor površine 26,40 m2 od dana 21.12.2020. do dana 21.12.2025.
  D) sa udrugom Oldtimer klubom Međimurje Čakovec, Prvomajska 117, Mihovljan, za prostor stare škole Mihovljan, površine 62,50 m2 od dana 7.12.2020. do dana 7.12.2025.
 2. Dana 25. rujna 2020. na internetskoj stranici Grada Čakovca raspisan je javni natječaj za dodjelu prostora na adresi Strossmayerova 9, Čakovec, površine 12,27 m2 na korištenje udrugama, a obavijest o istome objavljena u Listu Međimurje od dana 25.09.2020. Na javni natječaj se pravovremeno i sa potpunom dokumentacijom javila samo jedna udruga Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata liječeni od posttraumatskog stresnog poremećaja. S obzirom da predmetna udruga ispunjava sve uvjete za sklapanje ugovora, sa istom je sklopljen Ugovor o dojeli na korištenje prostora na razdoblje od 13. studenog 2020. do 13. studenog 2023. godine.
 3. Iz jednog prostora Strossmayerova 9, Čakovec, površine 22 m2, izašla je jedna udruga Savez osoba s invaliditetom Međimurske županije, Grad Čakovec je preuzeo prostor dana 1.3.2020. predmetni prostor je prazan.

Sve udruge s kojima su sklapani/produžavani ugovori dostavile su na poziv Povjerenstva svu potrebu dokumentaciju utvrđenu člankom 6. Odluke i ispunjavaju sve uvjete za produženje Ugovora sve u skladu sa uvjetima Odluke.

Povjerenstvo