Na temelju odredbi čl. 8. stavak 6. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca br 5/16, 3/18 i 8/22), Povjerenstvo za dodjelu nekretnina udrugama objavljuje da je tijekom 2022. godine:

 1. Za prostor na adresi Strossmayerova 9, Čakovec, dana 20.04.2022. sklopljen je Ugovor o dodjeli na korištenje prostora, Klasa: 372-09/22-01/2, Urbroj: 2109-2-01-01-22-07, sa Udrugom ruskog govornog područja u Međimurskoj županiji, sukladno odredbama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama te raspisanog javnog natječaja u lokalnom tjedniku Međimurske novine od dana 25.02.2022. i na internetskoj stranici Grada Čakovca.
 2. Za prostor na adresi Kralja Tomislava 34, Čakovec, dana 25.04.2022. sklopljen je Ugovor o dodjeli na korištenje prostora, Klas: 372-09/22-01/3, Urbroj: 2109-2-01-01-22-09, sa Udrugom slijepih Međimurske županije, sukladno odredbama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama te raspisanog javnog natječaja u lokalnom tjedniku Međimurske novine od dana 18.03.2022. te na internetskoj stranici Grada Čakovca.
 3. Za prostor na adresi Strossmayerova 9, Čakovec, dana 21.06.2022. sklopljen je Ugovor o dodjeli na korištenje prostora, Klasa: 372-09/22-01/4, Urbroj: 2109-2-01-01-22-14, sa udrugom oboljelih od leukemije i limfoma, sukladno odredbama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama te raspisanog javnog natječaja u lokalnom tjedniku Međimurske novine od dana 22.04.2022. te na internetskoj stranici Grada Čakovca
 4. Udruga Reiki Dojo Hrvatska izašla iz prostora na adresi Stjepana Radića 1, Čakovec sa danom 03.11.2022.
 5. Za prostor na adresi Stjepana Radića 1, Čakovec, dana 03.11.2022. sklopljen je Ugovor o dodjeli na korištenje prostora, Klasa: 372-09/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-06, sa Gradskom zajednicom kulture Čakovec, sukladno odredbama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama te raspisanog javnog natječaja u lokalnom tjedniku Međimurske novine od dana 02.09.2022. te na internetskoj stranici Grada Čakovca.Udruge članice Gradske zajednice kulture Čakovec koje koriste navedeni prostor su:- Čakovečke Mažoretkinje,
  – Županijski tamburaški orkestar „Stjepan Bujan Stipić“,
  – Plesni studio Teuta,
  – Dixsieland band Čakovec,
  – Kulturno umjetnička udruga „Veseli Međimurci“ Čakovec,
  – Pjevački zbor „Josip Štolcer Slavenski“
 6. Za prostor na adresi Stjepana Radića 1, Čakovec, dana 03.11.2022. sklopljen je Ugovor o dodjeli na korištenje prostora, Klasa: 372-09/22-01/11, Urbroj: 2109-2-01-01-22-07, sa Hrvatskim planinarskim društvom, sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama te raspisanog javnog natječaja u lokalnom tjedniku Međimurske novine od dana 02.09.2022. te na internetskoj stranici Grada Čakovca.
 7. Za prostor na adresi Strossmayerova 9, Čakovec, dana 23.12.2023. sklopljen je Ugovor o dodjelu na korištenje prostora, Klasa: 372-03/20-01/12, Urbroj: 2109-2-01-01-22-24, sa Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Podružnica Međimurske županije, sukladno odredbama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama te raspisanog javnog natječaja u lokalnom tjedniku Međimurske novine od dana 25.11.2022. te na internetskoj stranici Grada Čakovca.
 8.  Udruge koje s Gradom Čakovcem imaju sklopljen ugovor o korištenju prostora, sukladno članku 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca br 5/16, 3/18 i 8/22) dostavile su izvješća o radu za 2022. godinu.

 

Povjerenstvo

Klasa: 372-09/23-01/1
Urbroj: 2109-2-01-01-23-14
Čakovec, 25.05.2023.