Na svojoj 8. sjednici održanoj 15. listopada 2015., Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca, raspravljajući o utvrđivanju kandidata i zamjenika kandidata za izbor u Savjet mladih Grada Čakovca, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura:

1. KREŠIMIR BIŠKUP (Centar za mlade – CEZAM), Čakovec, Travnička 42, rođ. 11.02.1987.
– zamjenik Igor Perhoč (17.08.1987.), A. Šenoe 2 a, Čakovec
2. BLANKA HERMAN (Vijeće učenika Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec), Čakovec O. Price 26, rođ. 22.01.2000.
–    zamjenik Leona Glavak (17.04.1999.), Vukovarska 7, Čakovec
3. MATIJA KIKELJ (Studenski zbor Sveučilišta u Zagrebu), Čakovec, E. I. G. Legenstein 13, rođ. 28.10.1990.
–    zamjenik Elena Govedić (16.10.1993.), Ulica V. Nazora 25, Mihovljan
4. BERTA KORUNEK (Učeničko vijeće Graditeljske škole Čakovec), Čakovec, Buzovečka 37, rođ. 11.05.1996.
–    zamjenik Žanina Mavrin (22.06.1997.), Matije Gupca 16, Novo Selo Rok
5. HRVOJE KRIŠTOFIĆ (Udruga mladih za promicanje kulturne i ekološke svijesti mladih „3FF“), Čakovec, T. Ujevića 9, rođ. 03.01.1991.
–    zamjenik Neven Levačić (05.12.1991.), T. Ujevića 10, Čakovec
6. FRANKA KRNJOUL (Ekonomska i trgovačka škola Čakovec), Čakovec, Katarine Zrinski 4, rođ. 28.08.1998.
–    zamjenik Anda Pintarić (08.05.1999.), S. S. Kranjčevića 2, Čakovec
7. IVANA MESARIĆ (Forum mladih SDP-a, Gradska organizacija Čakovec), Čakovec, Preloška 133, rođ. 06.06.1994.
–    zamjenik Tifani Ban (02.12.1993.), Preloška 97, Čakovec
8. TIHANA MIRI (Studentski zbor Međimurskog veleučilišta u Čakovcu), Čakovec, L. Bezeredija 53, rođ. 09.11.1992.
–    zamjenik Karlo Siladi (15.03.1995.), K. Racina 10, Čakovec
9. DINO VABEC (Vijeće učenika Tehničke škole), Savska Ves, Radnička 120, rođ. 20.07.1998.
–    zamjenik Luka Gunc (05.08.1999.), M. Kovača 34, Mihovljan
10. JURICA VIDOVIĆ (Forum mladih SDP-a, Gradska organizacija Čakovec), Čakovec, Putjane 36, rođ. 09.11.1990.
–    zamjenik Iva Drk (15.02.1989.), F. Pintarića 4, Čakovec
11. NIKOLA VURUŠIĆ (Mladež HDZ-a Međimurske županije), Mačkovec, Međgaje 26, rođ. 05.07.1991.
–    zamjenik Zvonimir Jurinić (21.03.1990.), Bana J. Jelačića 69, Mačkovec

KLASA: 021-05/15-01/125
URBROJ: 2109/02-02-13-23
Čakovec, 15. listopad 2015.

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA IZBOR I IMENOVANJE
Damir Matotek