Izvod iz zapisnika sa 5. gradonačelnikovog kolegija:

 

 

 

Zapisnika sa 5. gradonačelnikovog kolegija: