Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/255, URBROJ: 2109/02-10-02-01, od 02. prosinca 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Jurice Horvata, Damira Mesarova, Vedrana Mikulića i Željka Jakopeca. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike i Zoran Vidović, pristup. oec. te pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, mag. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marijana Pal, mag. oec. – voditeljica Službe za unutarnju reviziju, Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite – pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo, Nenad Hranilović, mag. oec. – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, i Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. –  pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje.

Sjednici su bili prisutni i direktori trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca: Miodrag Novosel – direktor GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec, Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur. – direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec, Andrej Gregorec – direktor GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec i direktorica ČakRa – Marina Kolarić, mag. oec., te ravnatelji gradskih ustanova: Sonja Kuhanec, odgojiteljica – ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec, Ljiljana Križan, dipl. knjižničar – ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Ladislav Varga, prof. – ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, Verica Rosić – ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec i Ivan Krištofić, dipl. ing. – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutan 21 vijećnik te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika