sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 23. veljače 2012.,
u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE:021-05/12-01/34, URBROJ:2109/02-01-12-01, od 16. veljače 2012., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Ljubice Pavčec. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenik gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike, zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović, prist. oec. Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Antun Gjerapić, mag. ing. aedif. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Marijana Pal, mag. oec. – voditelj Službe za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i Ivica Pongrac, univ. spec. oec. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo.

Sjednici su bili prisutni i ravnatelji gradskih ustanova: Sonja Kuhanec, ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec, Blaženka Juričić (računovodstvo Dječjeg vrtića Čakovec), Ljiljana Križan, dipl. knjižničar – ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Ladislav Varga, prof. – ravnatelj Centra za kulturu Čakovec, Božica Telebuh (računovodstvo Centra za kulturu Čakovec), Vera Rosić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Željka Žganec Peras – računovodstvo Pučkog otvorenog učilišta i Ivan Krištofić, dipl. ing. – zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
Sjednici su prisustvovali predstavnici Međimurskih voda d.o.o. Čakovec Sunčana Glavina Petričević, mag. oec. i Dario Ban, mag. ing. aedif., a bili su prisutni i članovi Savjeta mladih Grada Čakovca.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 23 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika