Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/10-01/150, URBROJ: 2109/02-10-02-01, od 8. srpnja 2010., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici osim Zlate Zorko, Damira Mesarova, Željka Jakopeca, Đure Bela i Dragutina Vugrinca. Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenici gradonačelnika Veselin Biševac, mag. ing. elektrotehnike i Zoran Vidović, pristup. oec. te pročelnici upravnih odjela Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, pročelnica Upravnog odjela za upravu, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, Lidija Jaklin, mag. oec., pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Slobodan Veinović, mag. politologije, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Marijana Pal, mag. oec., unutarnji revizor, Ivica Pongrac, bacc. ing. sigurnosti i zaštite, pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo te Nenad Hranilović, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo. U ime Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo sjednici je bio prisutan Damir Šoltić, bacc. ing. aedif.

Sjednici su bili prisutni i direktorica Razvojne agencije Grada Čakovca „ČakRA“ d.o.o., Damira Vresk, mag. iur. te predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca Vanja Ovčar.

 

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika