Izvod iz zapisnika sa s 1. konstituirajuće sjednice i radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

4047

Izvod iz zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice i radnog dijela konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 29. lipnja 2017.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sat

Temeljem čl. 87. Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16) i čl. 2 Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca (Sl. gl. 10/09, 2/13 i 3/13 – proč- tekst i 4/15), sjednicu je s Pozivom KLASE: 023-01/17-01/06, URBROJ: 2109-01-01-17-01 od 05. lipnja 2017. sazvao predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji Branimir Posavec, mag. iur.

Branimir Posavec, prozvao je vijećnike čitanjem konačnih rezultata izbora za Gradsko vijeće Grada Čakovca KLASE: 013-01/17-01/98, URBROJ: 2109/2-04-17-03 od 26. svibnja 2017.

Branimir Posavec  na temelju objave konačnih rezultata izbora za Gradsko vijeće Grada Čakovca KLASE: 013-01/17-01/98, URBROJ: 2109/2-04-17-03 od 26. svibnja 2017. utvrdio je kvorum prozivkom vijećnika.

Pogledajte ostatak Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća