Izvod iz zapisnika sa s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

4980

Izvod iz zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 1. prosinca 2017., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 09:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/17-01/96, URBROJ: 2109/2-02-17-01, od 22. studenog 2017., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Aleksandra Makovca, Predraga Kočile i Dejana Tomašića. Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf. i Zoran Vidović, pristup. oec. Prisutni su pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove, privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Dražen Barić, mag. ing. traff. i voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Sjednici su bili prisutni direktori trgovačkih društava Grada Čakovca, ravnatelji ustanova te zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Čakovca Tihana Miri.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

U vijećnici je prisutno 18 vijećnika.

 

Pogledajte ostatak Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća