Izvod s 1. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 06. lipnja 2013. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:00 sati

SStručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca.
Stručnom kolegiju prisustvovali su: zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Mario Medved i Romano Bogdan pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Dražen Barić, mag. ing. traff., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Lidija Jaklin, univ. spec. oec.,  Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ivica Pongrac, univ. spec. oec., mr. sc. Slobodan Veinovć te voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Uz materijale, članovima gradonačelnikovog stručnog kolegija se dostavlja:
1. Izvod iz zapisnika sa 29. stručnog kolegija gradonačelnika.

Gradonačelnik i zamjenici usvajaju izvod iz zapisnika sa 29. stručnog kolegija gradonačelnika.

Ostatak Izvoda preuzmite u nastavku: