Izvod iz zapisnika s 13. Gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 02. prosinca 2010. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati

Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju nazočni i novinari.

Stručnom kolegiju su bili prisutni: zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. oec. i Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, Lidija Jaklin, mag. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Ivica Pongrac, bac. ing. sigurnosti i zaštite, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. i Marijana Pal, mag.oec. te ravnatelji gradskih ustanova i direktori gradskih poduzeća: direktorica GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec – Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur., direktor GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec – Miodrag Novosel, direktor GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec – Andrej Gregorec, direktorica „Čakre“ d.o.o. Čakovec –Marina Kolarić, mag. oec., ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec – Sonja Kuhanec, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta – Vera Rosić, zapovjednik JVP-a – Ivan Krištofić

 

Ostatak Izvoda preuzmite u nastavku: