Izvod iz zapisnika 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 7. svibnja 2015.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:11 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE:021-05/15-01/57, URBROJ:2109/2-02-15-04, od 28. travnja 2015., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika Nenada Hranilovića i vijećnice Andreje Marić koji su opravdali svoj izostanak. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednica Mandatne komisije Emina Miri pročitala je izvješće Mandatne komisije.

Predsjednik Gradskog vijeća obavijestio je nazočne da je od strane vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca Predraga Kočile i Krunoslava Bedija osnovan novi klub vijećnika, Klub nezavisnih gradskih vijećnika, čiji je predsjednik Krunoslav Bedi te da se napuštanjem laburista od strane Denisa Šarića, ugasio i Klub vijećnika Hrvatski laburisti – Stranka rada.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 18 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika  Preuzimanje

Audio zapisnik 13. sjednice Gradskog vijeća