Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

3339

Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 18. veljače 2016., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/54, URBROJ: 2109/2-02-16-01, od 11. veljače 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnice Maje Đurkin Međimurec koja je opravdala svoj izostanak, Sunčane Glavak čiji mandat miruje po sili zakona, Damira Matoteka i Brune Matoteka. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenik gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf., zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Damir Matotek priključio se sjednici pa je u vijećnici prisutno 18 vijećnika.

Sjednici su bili prisutni ravnatelji ustanova: Centra za kulturu Čakovec – Ladislav Varga, prof., Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec – Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar, Dječjeg vrtića Čakovec – v. d. ravnateljica Branka Marciuš, odgojitelj i bivša ravnateljica Gordana Patarčec, mag. paed., Pučkog otvorenog učilišta – Mario Zamuda, dipl. uč., te zapovjednik JVP Čakovec – Mladen Kanižaj, dipl. ing. Sjednici je bila prisutna i direktorica trgovačkog društva: GKP Čakom d. o. o. – Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur. te predsjednik Savjeta Mladih Grada Čakovca – Jurica Vidović.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Vijećnica Sunčana Glavak dostavila je obavijest o mirovanju mandata gradske vijećnice. Stoga se sastala Mandatna komisija pa je Predsjednik Gradskog vijeća zamolio predsjednicu Mandatne komisije Eminu Miri da pročita obavijest o mirovanju mandata vijećnice Sunčane Glavak.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 18
vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

Pogledajte ostatak Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 17. sjednice Gradskog vijeća