Izvod iz zapisnika sa 18. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 17. studenog 2011. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09.00 sati

Stručni kolegij je otvorio Gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca. Konstatirao je da su kolegiju nazočni i novinari.

Stručnom kolegiju su bili prisutni: zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović, prist. oec. i Veselin Biševac, mag. ing., pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. prava Dragica Kemeter, Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Slobodan Veinović, mag. politologije, Nenad Hranilović, mag. oec., Antun Gjerapić, mag. ing. aedif., Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Marijana Pal, mag. oec. te Mirko Jurišić, viši rukovoditelj Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, Upravnog odjela za prostorno uređenje.

 

Ostatak Izvoda preuzmite u nastavku: