Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

3754

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 14. srpnja 2016., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu,  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/16-01/1170, URBROJ: 2109/2-04-16-01, od 06. srpnja 2016., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Marijane Fabić – Rusak, Rajka Bulata, Brune Matoteka,  Josipa Požgaja, Đure Bela i Dražena Blažeke Prisutan je gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp. Zamjenici gradonačelnika Mario Medved bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan priključiti će se sjednici. Prisutni su pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove, David Vugrinec, mag. novinarstva – pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove te voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

Sjednici su bili prisutni ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak – Lidija Varošanec, mag. edukacijske rehabilitacije i ravnateljica Dječjeg vrtića Cipelica – Gordana Šoltić Siladi, odg. predškolske djece. Sjednici je bila prisutna i direktorica GKP Čakom d. o. o. – Snježana Tkalčec Avirović, mag. iur., predstavnica GP Ekom d.o.o. – Ružica Horvat,  direktorica Čakre – Damira Vresk, mag. iur. te članica Savjeta mladih.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je sjednici prisutno 15 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

 

Pogledajte ostatak Izvoda iz zapisnika

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 19. sjednice Gradskog vijeća