Izvod is zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 11. srpnja 2013., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/187, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 4. srpnja 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Branko Šalamon. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Dragutina Bajsića koji je opravdao svoj izostanak te vijećnice Sunčane Glavak.

Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju.
Sjednici su bili prisutni direktori gradskih poduzeća: GKP Čakom-a Snježana Tkalčec Avirović, GP Ekom-a Miodrag Novosel, GP Stanorad-a Andrej Gregorec te Razvojne agencije Čakre Damira Vresk.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.
Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 19 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika