Izvod iz zapisnika sa 22. Gradonačelnikovog kolegija

3248

Izvod iz zapisnika sa 22. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 8. rujna 2016. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:15 sati.

Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca.

Stručnom kolegiju prisustvovali su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenik gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf., zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arch. i urb., Dražen Barić, mag. ing. traff., David Vugrinec, mag. nov. i voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju Marijana Pal, univ. spec. oec.

 

Preuzimanje (PDF, Unknown)

 

Audio zapisnik 22. sjednice kolegija Gradonačelnika