Izvod iz zapisnika sa 25. Gradonačelnikovog kolegija

3229

Izvod iz zapisnika sa 25. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 02. ožujka 2017. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 09:00 sati.

Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca.

Stručnom kolegiju prisustvovali su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenik gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf., zamjenik gradonačelnika Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arch. i urb., David Vugrinec, mag. nov. Sjednici je prisutan Dražen Barić, mag. ing. traff.

 

Preuzimanje (PDF, Unknown)

 

Audio zapisnik 25. sjednice kolegija Gradonačelnika