{mosimage}

Izvod iz zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 21. veljače 2013.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12.00 sati

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/35, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 14. veljače 2013., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec, ing. el.

Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim Kristijana Babića, Andreja Pala, Vedrana Mikulića i Ivana Blažeke koji su opravdali svoj izostanak.

Prisutni su: gradonačelnik Branko Šalamon, zamjenik gradonačelnika Zoran Vidović, prist. oec. Sjednici su prisustvovali pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju, Velimir Kramarić, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Službe za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji i Slobodan Veinović, mag. politologije – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Sjednici su također prisutni ravnatelji gradskih ustanova: Dječjeg vrtića Čakovec – Gordana Patarčec, Knjižnice „Nikola Zrinski“ – Ljiljana Križan, Centra za kulturu Čakovec – Ladislav Varga, Pučkog otvorenog učilišta – Mario Zamuda te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca – Mladen Kanižaj.
Sjednici su bili prisutni predsjednici Upravnog vijeća gradskih ustanova: Centra za kulturu Čakovec – dr. Mira Kermek i Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec – Petar Novački te predstavnici računovodstva: CZK – Božica Telebuh, Knjižnice – Lidija Bedić te Pučkog otvorenog učilišta – Željka Žganec Peras.
Sjednici su prisutni učitelji III. Osnovne škole Zdenka Novak, Tomica Hlapčić i Dražen Ružić.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatira da je u vijećnici prisutno 21 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika