Izvod is zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 10. listopada 2013.,  u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović poziva na minutu šutnje za pokojnog predsjednika Gradskog vijeća Branka Šalamona.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/13-01/229, URBROJ: 2109/2-02-13-01, od 3. listopada 2013., sazvao potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović, mag. oec. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim dr. sc. Predraga Kočila koji je opravdao svoj izostanak te vijećnice Maje Đurkin Međimurec koja će zakasniti. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju.
Sjednici su bili prisutni ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Mario Zamuda, dipl. učitelj i ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec, mag. paed.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović konstatira da su sjednici prisutni predstavnici medija i javnosti.
Potpredsjednik Gradskog vijeća Nenad Hranilović konstatira da je u vijećnici prisutno 18 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

 

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika