Izvod iz zapisnika s 05. gradonačelnikovog stručnog kolegija održanog 2. prosinca 2013. u Gradskoj vijećnici u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, s početkom u 9:00 sati

Stručni kolegij je otvorio gradonačelnik i konstatirao da su kolegiju nazočni zamjenici gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca.
Stručnom kolegiju prisustvovali su: zamjenici gradonačelnika Grada Čakovca Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan pročelnici upravnih tijela Uprave Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur., Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb., Lidija Jaklin, univ. spec. oec., mr. sc. Slobodan Veinović i Dražen Barić, mag. ing. traff.

Ostatak Izvoda preuzmite u nastavku: