Izvod iz zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca održane 3. ožujka 2014., u Gradskoj vijećnici u Čakovcu  K. Tomislava 15, s početkom u 12:00 sati.

Sjednicu je s Pozivom KLASE: 021-05/14-01/53, URBROJ: 2109/2-02-14-01, od 27. veljače 2014., sazvao predsjednik Gradskog vijeća Jurica Horvat. Konstatirao je da su sjednici nazočni svi vijećnici, osim vijećnika i vijećnica Krunoslava Bedija, Marijane Fabić-Rusak,  Sunčane Glavak i Maje Đurkin Međimurec koji su opravdali svoj izostanak te Brune Matoteka i Nenada Hranilovića koji će zakasniti. Prisutni su: gradonačelnik Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., zamjenici gradonačelnika Mario Medved, bacc. ing. tech. inf. i Romano Bogdan, pročelnici upravnih tijela Grada Čakovca: mr. sc. Dragica Kemeter, mag. iur. – pročelnica Upravnog odjela za upravu, Lidija Jaklin, univ. spec. oec. – pročelnica Upravnog odjela za financiranje, Ninoslav Šipoš, mag. ing. arh. i urb. – pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i gospodarstvo, Dražen Barić, mag. ing. traff. – pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, mr. sc. Slobodan Veinović – pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marijana Pal, univ. spec. oec. – voditeljica Jedinice za unutarnju reviziju.
Sjednici su bili prisutni ravnatelji gradskih ustanova: Centra za kulturu Čakovec Ladislav Varga, ravnateljica Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“ Ljiljana Križan, ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec Gordana Patarčec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Mario Zamuda i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da su sjednici bili prisutni predstavnici medija i javnosti.

Predsjednik Gradskog vijeća konstatirao je da je u vijećnici prisutno 15 vijećnika te da Gradsko vijeće ima kvorum.

Preuzmite ostatak Izvoda iz zapisnika