GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE
temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „SAJMIŠTE II ETAPA“ U ČAKOVCU

Javni uvid u prijedlog III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu započinje dana 17. listopada i traje do 31. listopada 2014. godine, a može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera u okviru izmjene i dopune navedenog urbanističkog plana održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec) 22. listopada 2014. god. (srijeda) s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
– imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog prostornog plana, tokom trajanja javnog uvida,
– mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
– mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
– mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 3. studenog 2014. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)
2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune predmetnog prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 3. studeni 2014.

Pozivaju se zainteresirani da, na naprijed navedene načine, sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II etapa“ u Čakovcu.

Klasa: 350-01/14-05/13
Ur.broj: 2109/2-05-01-14-8
Čakovec, 10. listopad 2014.

 

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „SAJMIŠTE II ETAPA“ U ČAKOVCU možete preuzeti ovdje