Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke gradonačelnice Grada Čakovca (Klasa: 024-03/22-02/1, Urbroj: 2109-2-01-01-22-06 od 1. veljače 2022.)

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROSTORA VOJARNE U ČAKOVCU

 

Javni uvid u prijedlog Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja prostora vojarne u Čakovcu započinje dana 14. veljače i traje do 25. veljače 2022. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Grada Čakovca (II. kat), radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 16. veljače 2022. god. (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ul. kralja Tomislava 15) s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:

  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja, tijekom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 28. veljače 2022. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi),

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 28. veljače 2022. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja.

Javno izlaganje održati će se sukladno Odluci stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19. Svi sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

 

PROČELNIK:
Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

ID_UPU_prostora_vojarne_u_Cakovcu_Sazetak_za_javnost_(Prijedlog_plana)

ID_UPU_prostora_vojarne_u_Cakovcu_Tekstualni_dio_(Prijedlog_plana)

ID_UPU_prostora_vojarne_u_Cakovcu_1_Namjena_(Prijedlog_plana)

ID_UPU_prostora_vojarne_u_Cakovcu_2a_Promet_(Prijedlog_plana)

ID_UPU_prostora_vojarne_u_Cakovcu_2b_Elektro_(Prijedlog_plana)

ID_UPU_prostora_vojarne_u_Cakovcu_2c_Plin_(Prijedlog_plana)

ID_UPU_prostora_vojarne_u_Cakovcu_2d_Voda_(Prijedlog_plana)

ID_UPU_prostora_vojarne_u_Cakovcu_3_Zastita_(Prijedlog_plana)

ID_UPU_prostora_vojarne_u_Cakovcu_4 _Uvjeti_gradnje_(Prijedlog_plana)