Na temelju odredbe članka 31.st.5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018, 115/2018 i 98/2019 – u daljnjem tekstu: Zakon) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca, Klasa: 021-05/21-01/33, Urbroj: 2109/2-02-21-05, Gradsko vijeće Grada Čakovca na 28. sjednici održanoj 22.03.2021. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Grada Čakovca

1_tekst_javnog_natjecaja_za_zakup_poljoprivrednog_zemljista_u_vl_RH_ za_2021

Preuzimanje (DOC, 13KB)

Preuzimanje (DOCX, 10KB)

Preuzimanje (DOCX, 11KB)

Preuzimanje (DOCX, 10KB)

Preuzimanje (DOCX, 10KB)

Preuzimanje (DOCX, 13KB)

privitak_uz_Javni_natjecaj_za_zakup_procijena_troskova_Hrv_sume_08032021